“என்னண்ணா.. இங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டிங்க..?”

“ஸ்..ஸ்கூலுக்கு..” அவள் உதடுகள் நடுநடுங்க சொன்னாள்.

This post was last modified on January 17, 2017, 7:59 am