மாமாவை வெறித்தனமாக ஓத்த கதை

அடுத்த வாரத்தில் முதல் நாள் வேலை முடிந்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்த்தார், நான் வாசலில் நின்றுக் கொண்டு,

மேலும் கதைகள் :   ஜாக்கெட்ல பொங்கி நின்ன அவளோட பெரிய முலை