அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 528

அனுப்பியவர் டான் ஜூவான் இது போன்ற பல ருசிகரமான துணுக்குகளை நம் தளத்துக்கு தொடர்ந்து அனுப்புபவர் …. சொலவடை “தானும் பண்ணான் தள்ளியும் படுக்கான் …. ” அதற்குத் தள்ளிப் படுக்காத புருஷன் சொன்னான் “எவண்டா பூளான் நான் தள்ளிப் படுக்கணும்னு சொல்றது- மொதல்ல என் குண்டில அவன் சுண்ணியச் சொருவி தண்ணி கழல்றமட்டும் சூத்தடிக்கட்டும் …. அதுக்கப்புறமும் அவன் பூள் எந்திரிச்சி நின்னா என் பொஞ்சாதிய ஓத்துக்கட்டும் நான் வேணாங்கல …. 2 2010 6 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….