சூரிய மணிகாட்டி Sun-dial அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 546

அனுப்பியவர் டான் ஜூவான் இவர் அருமையான காம நகைச்சுவை பலவற்றை நமக்கு தொடர்ந்து அனுப்புபவர் வளர்ச்சி அடையாத கடிகாரமே இல்லாத கிராமாந்திரப் பகுதிகளில் சில பேர் நெடுக்காக நடப்பட்ட ஒரு கழியின் நிழல் விழும் தூரத்தைக் கொண்டே சரியாக மணி சொல்லும் திறமை கொண்டவர்களாக இருந்தனர் …. இது இயற்கை – …. ஒரு பிரயாணி அப்படிப்பட்ட பகுதி ஒன்றில் குதிரையின்மேல் சென்று கொண்டிருந்தான் …. கைக்கடிகாரம் கட்டிக் கொள்ள மறந்துவிட்டதால் யாரிடம் மணி கேட்கலாம் என்று தேடினான் …. …. ஒரு இடத்தில் ஒரு கிராமவாசி மல்லாக்காப் படுத்துக் கொண்டிருந்தான் …. அவன் நீண்ட சுண்ணி விறைத்து உயர்ந்து நின்றுகொண்டிருந்தது …. பிரயாணி அவனிடம் சென்று “இப்போது மணி எவ்வளவு இருக்கும்-” என்று கேட்டான் …. படுத்திருந்தவன் தன் பூளின் நிழலைப் பார்த்தே “ “இது தான் என் கடிகாரம் …. இது காலை பத்தரை மணி என்று காட்டுகிறது’ என்று சொன்னான் …. வெகுதூரம் பயணம் செய்தபிறகு அந்தப் பிரயாணி மறுபடியும் ஒரு கிராமவாசியை மணி கேட்டான் …. அவன் ‘இதோ என் கடிகாரத்தை பார்த்துச் சொல்கிறேன்’ என்று சொல்லி அம்மணமாக மல்லாக்கப் படுத்து தன் சுண்னணியின் நிழலைப் பார்த்து “இப்போது சரியாக பிற்பகல் மூன்று மணி” என்று சொன்னான் …. சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம் …. ஒரு கிராமவாசி நிர்வாணமாகப் படுத்துக் கொண்டு தன் பூளைப் பிடித்து கைமுட்டி அடிப்பதை கண்ட பிரயாணி அவனிடம் சென்று “நீ என்னப்பா செய்கிறாய்” எனக் கேட்டார் …. அவன் சொன்ன பதில் “நான் என் கடிகாரத்துக்கு சாவி கொடுத்துக் கொன்டிருக்கிறேன்” உங்கள் விமரிசனங்களை பகுதியில் எழுதினால் எனக்கு உதவியாக இருக்கும் …. செய்வீர்களா- அசைவ நகைச்சுவை 25 2010 8 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….