விந்துவின் சுவை அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 537

இது போன்ற அதிரடியான பல நகைச்சுவைகளை தொடர்ந்து அனுப்புபவர் டான் ஜுவான் பள்ளியில் ஒரு வகுப்பறையில் ஒன்பதாம் வகுப்பு உயிரியல் பாடம் நடந்து கொண்டிருந்தது …. ஆசிரியர் விந்துவை பற்றி விளக்கிக் கொண்டிருந்தார் விந்துவை வேதியியல் பரிசோதனைக் கூடத்தில் பாகுபாடு செய்து பார்த்தால் அதில் மிகுதியாக குளூகோஸ் இருப்பது தெரியும்… …. ” ஒரு மாணவி கேட்டாள் “சர்க்கரையில் உள்ள அளவு குளூகோஸ் விந்துவில் இருக்குமா சார்-” ஆசிரியர் “நிச்சயமாக …. …. ‘’ என்று புள்ளிவிவரம் தரத் தொடங்கினார் …. அவரை அவசரமாக இடைமறித்து …. அந்த மாணவி கேட்டாள் “அப்படியானால் ஏன் சார் விந்து தித்திப்பாக இல்லை-” வகுப்பில் எல்லோரும் ‘கொல்’ என்று சிரித்தனர் …. அப்போது தான் அந்த மாணவிக்குப் புரிந்தது தான் கேட்ட கேள்வியின் உட்பொருள் அவமானத்தில் முகம் சிவக்க வகுப்பைவிட்டு வெளியேறப்போன அந்த மாணவியிடம் ஒரு மாணவன் கிண்டலாகச் சொன்னான் “அடித் தொண்டையில் சுவை உணரிகள் கிடையாது கண்ணே ” விந்துவின் சுவை அசைவ நகைச்சுவை நேரம் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் நகைச்சுவை 10 2010 11 31 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….