வீட்டுக்காரியின் வெறி – பாகம் -4

கன்னங்கள் இன்னும் சிவந்தன. ரியாஸ் ஒரு போதும் இவள் அசிங்கத்தில் வாய் வைத்ததில்லை. ஆனால், இந்த கேடுகெட்ட ஜோதி, சூப் போல இல்லையா உறுஞ்சுகிறான்!

மேலும் கதைகள் :   thambi yen koothiyai paarudaa, thadavi kududaa, akkaa koothi azhakaairukkaa?