Deecharin Pundaithaan ” En Sorkka Vaasal 2

Aanaa Appo Avanga Naiddi Sariyaayirukka, Mella Avanga Roomukkul Nulaintheen. Udanee Engammaa Ennai Kooppidum Sattham Keeddathu. Naan Veruppudan Enga Veeddinul Nulaiya, Avanga Samaiyalaraiyil Irunthaanga. Avanga Kiddee Poka, Avanga Kadaikku Poka Sonnaanga. Sariyaana Kaduppil Eethum Peesaamal Kaasu Vaangiddu Kadaikku Poneen. Kadaiyilirunthu Vanthu Porudkalai Koduthiddu, Mindum Reevathi Deechar Veeddinul Nulaiya, Avanga Samaiyalaraiyil Samaikkum Sattham Keedka, Naan Samaiyalarai Nulaintheen. Avanga Ennidam Oorukku Poyirunthathai Parriyellaam Visaarikka, Naanum Pathilalittheen. Avanga Appo Iyalpaathaan Peesinaanga. Naanum Peesi Viddu Eemaarratthudan Veedu Vanthiddeen. |Tamil Darddi Stories Padiyungal|pin Avanga Veeddirku Pokalai. Aduttha Naal Naayiru Vilaiyaada Senriddu Mathiyamthaan Veedu Vantheen. Vanthathum Saappiddiddu Thoongiddeen. Elunthirikkaiyil Mani 4 Aakiyirunthathu. Elunthu Mukam Kaluvi Vara, Amma Reevathi Deechar Paakka Kooppiddathaa Sonnaanga. Naanum Avanga Veeddinul Nulaintheen. Ullee Nulainthathum Reevathi Deechar Haallayee TV Paatthidirunthaanga. Avangalidam Senru Een Kooppiddeenganu Keeddiddee Avanga Ethir Sopaavil Amarntheen. Ennai Oru Tharam Urru Paatthavanga, En Kiddee Vanthu Ninnaanga. Avanga Udampil Send Manam Manathai Kavara, En Thalai Avanga Iduppukku Neereeyirukka, Avanga Naiddiyudan Ninnaanga. “raajaa, Intha Naiddi Enakku Nallaayirukkaa” “nallaayirukku Deechar. Een Keedkareenga” “udanee Sonnaa Eppadi? Nallaa Paatthu Sollu” Ena Appadiyee Kiddee Vanthaanga. Naan Marupadiyum “nallaayirukku Deechar. Een Keedkareenga” “nee Summaa Sollaree. Ippa Sollu” Ena Mella Kuninthu Avanga Naiddiyai Thodaivaraikkum Thookkiddu Ninnu, “nallaa Ulla Paatthu Sollu. Neetthu Seriyaa Theriyaleela” Enka, Enakku Moonjiyiladicha Maathiri Irukka, Enna Vishayamnu Purinthathu. Naan Eethum Peesaamal Appadiyee Elunthu Thalai Kuninthu Nirka, Ennai Paatthu Namaddu Sirippu Sirisaanga. Naan Appadiyee Nirka, Avanga En Kiddee Oddi Vanthu Appadiyee Kaddiyanaikka, En Nenjil Avanga Palangal Paddu Nasingina. Ennaal Thaanga Mudiyalai. Shaakkadicha Maathiri Irukka, Mella Kaikalai Inaichu, Avangalai Kaddiyanaicheen. Aahaa! Enna Sukam..! Enna Sukam..! Apdiyee Avangala Vilakki, Mukatthai Paakka Reevathi Deechar Vedkatthil Thalai Kuninthaanga. Naan Avanga Thalaiya Nimirtthi, Avangalidam “neerroo Veendumenruthaan Appadi Padeethiruntheengalaa” Enka, Avanga Ennai Paatthu..”neerriliddaa, Nee Itthanai Naalaa Ennai Enthentha Konatthil Paattheenu Enakku Nallaavee Theriyum. Aanaa Ithu Sakajamnu Vidduddeen. Naan Ippa Ippadi Nadanthukkarathukku Kaaranamee Veeru” Enraanga. Naan Enna Kaaranam Ena Keedka, Avanga “naanum, Avarum Nallaathaan Thaampatyam Panninom. Aanaa Ippa Avar Engooda, Padukkavee Vara Maaddeengaraar. Keeddaal Udampu Dayardaakuthu, 40 Vayasil Ithu Namakketharru? Ena Ennai Keevalappadutthiddaar. Athaan, Enakku Aasaiya Theetthukka Aal Theevai. Athaan Ungidda Vanthirukkeen Raajaa. Nee Enna Sonnaalum Keedkareendaa. Thayavu Seythu Enaasaiya Theertthu Vaidaa, Nee Eppa Kooppidaalum Naan Vareendaa…” Ena Kenjinaanga. Karumpu Thinna Kooliyaa..! Naanum Avangalai Kaddiyanaichu, Kannam, Nerriyena Muttha Malai Polintheen. Avangalum En Kannangalil Mutthamiddaanga..! En Reevathi Deecharai Ivvalavu Nerukkamaa Paakkavee, Rompa Santhoshamaa Irookka, Naan Avangalai Viddu Vilaki, Mella Naiddiyin Maarpin Meel Kai Vecheen. Avanga Ennaiyee Paakka, Mella Avanga Kanikalai Kasakkineen. Avanga Ennai Paatthiddee Ssaaaa Enka, Avanga Mulaikal Panju Maathiri Kulainthana. Naan Rendu Kaiyaalum Rendu Mulaikalaiyum Kasakka, Avangalidamirunthu Munakal Vanthiddee Irunthathu. Apdiyee Avanga Mukatthai Paatthiddee, Mella Avanga Mulaikal Meelee Naiddiyudan Vaay Vechu Sappineen. Sariyaa Avanga Kaampu Maaddikka, En Reevathi Deechar Braa Podaathathu Thelivaa Therinthathu. Avanga Kaampukalai Sappa, Avanga Meelee Paatthiddee Munakinaanga. Innoru Mulaiya Naiddiyudan Kasakka, Reevathi Deechar Apdiyee Ninnaanga. Pin Naan Ela, Veri Vantha Maathiri Ennai Sopaavil Thallinaanga. Naan Thideerera Thalliyathaal, Apdiyee Vila, En Peend Heekkukalai Kaladdi, Peendda Sarasaravena Uruva, En Sunni Jattiyil Aadiyathu. Naan Apdiyee En Saddaiya Kaladdi Poda, Avanga En Kaaladiyil Kuntha Vaitthu Ukkaanthu, En Jattiya Vilakka, En Sunni Kampi Maathiri 90 Dikiriyil, Avanga Mukatthai Paakka Reevathi Deechar Mukatthil Punnakai. En Sunniya Mella Pidichu, Rendaaddu Aaddiddu, Appadiyee Athan Mun Tholai Ilutthu, Thalaippil Mutthamiddaanga. Enakku Shaakkadicha Maathiri Irukka, Avanga Apdiyee En Nuni Moddai Nakkinaanga. En Reevathiyin Kai Jaalatthaalum, Vaay Jaalatthilum Naan Thudikka, Avanga Dappena En Sunniya Kavviddaanga. En Sunniyai Ays Kaddikkul Podda Maathiri Irukka, Naan Apdiyee Thudicheen. Naan Ethirpaakkaamaleeyee, En Reevathi Deechar Sunniyai Vaaykkul Poddu Umpa, Avanga Vaay Jaalatthaal Sunni Vedikkira Maathiri Irunthathu. Naan Veri Thalaikkeeri, Avangalai Ilutthu Sopaavil, Ukkaara Vecheen. Avangalum Amara, Avanga Kaaladiyil Mandiyiddu Avanga Naiddiyai Veekamaaka Meelee Thookkineen. Avangalum Otthulaikka, Avanga Naiddi Avanga Vayirrin Varai Thookkappaddathu. Angee..! Aahaa! En Alaku Theevathai, Reevathi Deecharin Pundai, Palapalavena Vaayat Thiranthiddu, Ennaiyee Paatthidirukka, Naan Avangal Mukatthai Paattheen. Avanga Kulanthai Maathiri Mukatthai Vechirukka, Naan Avanga Mudiya Pidichu Ilutthu, Avanga Mukatthil Mutthamalai Polintheen. Pin Vidduddu, Avanga Pundaiya Paakka, Sirusiru Mudikaludan Ennai Paatthu Sirichathu. Naan En Vaalvil Paakkum Muthal Pundai. Paatthathum Veriyeera, Avanga Pundaikku En Mutthangalai Vaari Iraittheen. Avanga En Thalaiya Pidisiddu Sininginaanga. Naan Apdiyee Avanga Pundaiyai Rendu Viralaal Viricheen. Enna Thaan Oru Pillaiya Petthirunthaalum, Avanga Pundai Ithalkal Sekkacheveelena Alakaakatthaan Irunthathu. Enakku Kankal Viriya, Mella Nuni Naakkai Needdi Avanga Paruppai Nakkineen. Avanga Sukatthil Ssaaaa Ena Munaka, Naan Paattha Piddu Padangal Enakku Kai Kodutthathu. Naan Apdiyee Mella Avanga Pundai Sathaikalai Nakka, Avanga Pundaiyil Padinthiruntha Kaama Paanam En Naakkai Nanaitthathu. En Reevathi Deecharin Theen Thulikal Amuthatthai Polayirukka, Apdiyee Avanga Pundaiya Kishaan Jaam Maathiri Nakkineen. Avanga Sopaavin Rendu Kai Vaikkum Pakuthiyaiyum Irukkamaaka Pidisiddu, Sukam Thaangaamal Munaka, En Sunni Veriyil Irunthaan. Naan Avanga Pundaiyiliruntha Mulu Sarakkaiyum Nakkiyee Eduthiddu Ela, Avanga En Sunniya Marupadiyum Ennai Nirka Vechee Umpinaanga. Enakku Veri Thalaikkeera, Naan En Peenddai Adiyil Madakki Vechiddu, Athan Meel Muddi Poddeen. Avangalum Udampai Konjam Mun Needdi Ukkaanthukka, Sariyaa Avanga Pundaiyum, En Sunniyum Neerukku Neeree Irunthana. En Sunniya Kaiyila Pidichu Paatthavanga Ennidam, “ithukku Munnaadi Yaaraavathai Panniyirukkiyaa” Enka, Naan Illaiyena Thalaiyaadda, Avanga Sirisiddee, “kannippaiyanaa” Enka Naanum Siricheen. Atharkul Avanga Naiddiya Kaladdi Apdiyee Kilirakka, Avanga Naiddi, Avanga Vayirril Siru Thuni Maathiri Irunthathu. Enakku Paakkavee Kilukiluppaa Irukka, Mella Avanga Thuvaaratthin Melee Vechu Theeyttheen. Atharkee Avanga Sukam Thaangaamal Munaka, Mella Avanga Pundaiyinul Sorukineen. En Sunni Mun Thol Surunga, Enakkum Vali Eerpaddathu. Avanga Valiyaa, Sukamaa Ena Theriyaamal Munka, En Thol Surungi Sunni Moddu Avanga Pundai Sathai Meel Idikkaiyil Eerpadda Sukamirukkee, Enna Sukam! Enna Sukam! Mella Aaddi, Aaddi Mulu Sunniyaiyum Ul Nulaitthu, Appadiyee Mella Veliyiluttheen. Avangalaala Sukam Thaangaama Ssaaaa Ena Veekamaa Munaka, Naan Apdiyee Veliyilutthu Mindum Sorookinen. En Muthal X Rompavum Santhoshamaa Irukka, Apdiyee Mella Mella Ulla Viddu Viddu Ilutthu, En Reevathi Deecharai Okka Aarampittheen. Ennaal Sukam Thaangalai. Apdiyee Kankalai Moodiddu Sopaavin Kaippidiya Pidisiddu, Mella Okka Aarampittheen. Reevathi Deecharum Kankalai Moodiddu, Santhoshamaaka Munaka Enakku Veriyeera Aarampitthathu. Mella En Veekatthai Koodda, Avanga Ennaiyee Paatthiddu Munakinaanga. Naan Avanga Mulaik Kaampai Thiruki, Avanga Pundaikkul Iduppai Ilutthilutthu Adikka, Avangalaal Sukam Thaanga Mudiyalai. Avanga Paruppai Kaiya Viddu Thirukiddee, En Sunniyaal Kutthu Vaanga, Naanga Kaama Sukatthil Munakiddeeyirunthom. Avanga Paalkanikal Ennai Paatthu Sirikka, Naan Mella Iduppai Konjam Pinnee Ilutthu Ilutthu Adicheen. Avanga Pundaikkul En Saamaanam Konjam Veekamaaka Iranga, En Reevathikkum Valichathu. En Koddaikal Avanga Adi Pakuthiyil Paddu Therikka, Avangalaal Sukam Kannai Maraitthathu. Iduppai Nallaa Thookki Kaaddiddu, Sukatthaal Katharinaal. Aval Munakal En Kaama Veriyai Meelum Thoondi Vida, Naan Porukka Mudiyaamal Avangalidam Sonneen. Avanga Sunniya Appadiyee Vechu, Pundaikkulleeyee Vida Sonnaanga. Naanum Sunniya Veliyedukkaamal Apdiyee Vechiddu, Avanga Saamaanatthil Seluttha, Avangalum Vaangiddaanga. Pin Apdiyee Mella Sunniya Veliyilutthu, Avanga Ethir Sopaavil Amarntheen. En Sunniyilirunthu Michamaana Kaamapaanangal Velivara, Athai Olukkiddu Apdiyee Amarntheen. Iruvarum Rendu Nimisham Apdiyee Aasuvaasap Padutthikiddom. Mani Kiddatthadda 5 Aakivida En Sunni Innoru Olukku Rediyaanathu. Avalidam Kaadda, Avanga Ava Purusan Vanthiruvaanena Ennai Veeddirku Poka Sonnaanga. Aanaa Enakku Rompavum Aasaiyaa Irukka, Avangalidam Marupadiyum Keeddeen. Aanaa Avanga En Kidda Kenjinaanga. Naanum Innoru Naal Paatthukkalaamena, Diras Maaddiddu En Veedu Vantheen. Vanthathum En Peddil Santhoshamaaka Paduttheen. Aval Pundaiyum, Mulaiyum Kankalil Vanthupoka, Apdiyee Athaiyee Ninaichidiruntheen. Pin Sunniya Adakkiddu, Ammavidam Dee Poddu Thara Solli Saappiduddu, En Kalloori Veelaikalil Pisiyaaka, Mani 7yai Thaandiyathu. Appavum, Ammavum Saappida Koopdaanga. Naanum Elunthu Poy Saappiddiddu, Konja Neeram TV Paatthiddee Iruntheen. Mani 8 Aaka, Reevathi Deecharai Paakkalaamena Aasaiyaaka Irunthathu. Ammavidam Sollidu, Reevathi Deechar Veeddinul Nulaiya, Avanga Kanavar Haalil TV Paatthiddu Irunthaar. Ennai Paatthathum Kooppiddu Ukkaara Vechi, Peesinaar. En Leevu Eppa Mudiyumnu Keeddaar. Naanum 4 Naadkal Irukkuthu Enka, Iruvarum Konja Neeram Araddai Adichaோm. Naan Reevathi Deecharidam, Avar Munnaadi Naan Chinna Braajekd Panniyiruppathaakavum, Avangala Vanthu Paarunga Enavum Solla, Avar Kanavaridam Solliddu, En Veeddirku Vanthaanga. Unmaiyileeyee Naan Oru Chinna Braajekd Panniyiruntheen. Avangalai Paattha, EnAmma Ennayena Keedka, Avangalum Braajekdda Paakka Vantheen Enka, Avangalukku Onnum Puriyalai. Aanaa Appa Purinjiddu, Paarunga Paarunga Ena, Avanga TV Paatthidirukka, En Deechar Muthalil En Roomirkul Nulaiya, Naan Avanga Pinnaadi Nulainthu Kathavai Saatthineen. Avanga Ennidam “raajaa, Braajekdpaa Pannirukkee” Enka, Naan En Zippa Kaladdi, “ithaan En Braajekd” Enka, Avangalukku Etharku Vanthirukkomnu Purinjida, Ennaiyee Paatthu, Ippa Veendaamdaa Enka, Naan Veenum Enru, Avanga Kaiyap Pidichu Ilutthu En Peddil Amara Vaittheen. Avanga Enna Paakka, Sarasaravena Avanga Pudavaiyai Meelee Thookkineen. Avanga Pudavai Maatthiyirukka, Naan Antha Palingu Pundaiyil Mutthamidduddu Avangala Pudavaiya Maddum Thookkiddu Peddil Kaalai Nanraaka Akaddi Padukka Vaikka, Padutthaanga

This post was last modified on October 15, 2014, 1:14 pm