சொர்க்க வாசலை திறந்தேன்

‘யாருடா அது…. தங்கச்சியா ?’

மேலும் கதைகள் :   தீண்ட தீண்ட தீயை மூட்டுகிறாய்!