அண்ணியின் காமபோதை

உடனே அண்ணி என் தலையை பிடித்து இழுத்து ” அண்ணியின் மேல் அவ்வளவு வெறியா ” என்றாள்.

மேலும் கதைகள் :   கூதிக்காக கூலி