கம்புயுட்டர் ஆபரேடர்!

நாங்கள் அதற்க்கு சரி என்று சொல்ல, அவர் என்னை தயக்கத்துடன் பார்த்து , இல்லை உடல் முழுதும் சில பாய்ண்டுகள் இருக்கும், அவற்றை பிடித்து விடவேண்டும், எனவே உடல் முழுதும் கை வைக்க வேண்டி வரும், நீங்கள் இருந்தாள் எங்களுக்கு தயக்கமாக இருக்கும், எனவே நீங்கள் வெளியில் போய் இருங்கள் என கூற, என் மனைவியோ அதற்க்கு மறுத்து நானும் உடன் இருக்கவேண்டும் என கூறிவிட்டாள்.

மேலும் கதைகள் :   நானும் என் கார் டிரைவர்ரும் – Tamil dirty stories