குண்டியை பிசைந்தான்

அவள் அதிகமாக உதட்டுசாயம் பூசியிருந்தாள் அது அவனுக்கு மேலும் கிக்கை உண்டாக்கியது அவளது உதட்டை கடித்தான், ஜாகிராபானுவின் புண்டை மேட்டையும் கடித்தான் மேலும் ஜாகிராபானுவை மல்லாக்க போட்டு ஏறினான் அந்தோணி அவளை குப்புற போட்டு குண்டியில் சுன்னியை திணித்து ஓங்கி ஓங்கி குத்தினான்.

This post was last modified on January 17, 2017, 7:58 am