இரும்பு தடி ஈட்டியை இறக்கினான்!

ஏழைகளுக்கான ஒரே பொழுதுபோக்கு ஒப்பது தான். மற்ற படி காசு கொடுத்து பொழுதுபோக்கு சுகம் அடைய முடியாது. அதனால் தினமும் ஓத்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள்.
வயிறு முட்ட சாபிடாத நாட்களில் கூட கூதி நிறைய கஞ்சியை கொட்டி ஒப்பான் முனியன். இருவருக்கும் சின்ன வயசு தான். முனியனுக்கு இருபத்தி ஆறு. வீருவுக்கு மூணு வயது கம்மி. கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருடம் ஆச்சு. வீறு வயத்தில் இன்னும் புல் பூண்டு முளைக்க
வில்லை. குழந்தை பெத்துகொள்ள கூடாது, அல்லது தள்ளி போடவேண்டும் என்று கணக்கு பண்ணி அவர்கள் ஓக்கவில்லை. எல்லோரும் எப்போதும் போலதான் தினமும் ஓத்து வீறு புண்டையில் முனியன் கஞ்சியை ரொப்புகிறான்.

This post was last modified on January 17, 2017, 7:58 am