அவள் வாய் கொள்ளாத அழவுக்கு அவன் தண்ணி !

எண்ணடா அப்படி பாக்றே என்றேன் ,

மேலும் கதைகள் :   Majaa Mallika Kathaigal 94