இரண்டு பூள், ஒரு கூதி – sex stories tamil

இருந்தேன். அந்த வாரம் அப்படியே போனதில் எனக்கு தாங்க முடியவில்லை, அதுவும் காரணம் என்னவென்று தெரியாமல்!
அடுத்த வாரத்தில் முதல் நாள் வேலை முடிந்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்த்தார், நான் வாசலில் நின்றுக் கொண்டு,

மேலும் கதைகள் :   உனக்கு 20 எனக்கு 30!புண்டை அரிப்பு கதை