ஓக்கும்போது கோழி கூவியது!

காலனியில் வாடகைக்கு எடுத்துகொண்டு தன் கணவன் குமரனுடன் காலை மாலை இரவு பகல்
என்று வித்யாசம் பாராமல், கல்யாணத்தின் லட்சியம் கட்டிய கணவன் தினமும் தன் புண்டையை
அகலமாகவும் ஆழமாகவும் உழுது தண்ணி பாச்சி விதை விதிப்பதுதான் என்று கருதி அந்த கருத்துக்கு
தினமும் செயல் வடிவம் கொடுத்து வந்தார்கள் அந்த இளம் தம்பதிகள்.

மேலும் கதைகள் :   ரயிலில் நடந்த சம்பவம்