கண்ணா என்னை ஓக்க ஆசைய?

என் பெயர் கண்ணன் என்று அறிமுகப்டுத்திக்கொண்டேன்.

மேலும் கதைகள் :   மந்திரியை மயக்கிய சுந்தரி-புராணக் கதை