பிரௌன் கலர் பூனை முடி

இப்ப சீக்கிரம் வேலையை முடிங்க”. அக்காவின் குரல்.

மேலும் கதைகள் :   தமில் காமக்கதை ! பேரின்பம்